Skeva sidor

Skeva sidor

Om

OBS! Den här sidan har inte uppdaterats sedan 2021, då arbetet med databasen Queerlit startade. Där samlas all originalsvensk hbtqi-skönlitteratur och det går att göra betydligt mer avancerade sökningar. Jag är med i projektgruppen och har fullt upp, så Skeva sidor ligger på is tills vidare. (Efter projektets slut ska jag fundera på hur den här sidans bästa framtid ser ut!)

Den här sidan är en utbruten del av Tekoppens tankar. Jag som ligger bakom båda sidorna heter Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie och författare till bland annat boken HBTQ – Böcker bortom normen (2014).

Här samlar jag böcker som har någon form av HBTQ-tematik, oavsett litterär kvalitet och om HBTQ-tematiken är väl eller illa skildrad. Listorna är långtifrån kompletta och jag tar gärna emot tips på böcker som saknas! Om du som författare ser att din egen bok saknas så behöver du absolut inte vara blyg för att säga ifrån – alla kompletteringar uppskattas varmt.

Frågor, kommentarer, tips och synpunkter kan mejlas till seb@tekoppenstankar.se

Länkar

Tipsa gärna om länkar som borde finnas med här!

HBTQ-litteratur
HBTQ-historia
Trans-fakta
HBTQ & queer i allmänhet
  • Queer Majority, en nättidskrift med essäer, serier, poesi med mera
  • Queer Bible, essäsida utifrån konceptet “we ask our queer heroes to write about theirs”.