Skeva sidor

Klassiker & historia

Jag listar böcker med transtema oavsett deras litterära kvalitet och sätt att skildra trans.

drottningens-juvelsmycke

Skönlitterära klassiker 

 • Almqvist, Carl Jonas Love – ”Drottningens juvelsmycke.” 1834. Om Tintomara som växlar mellan att läsas som man och kvinna och som alla, oavsett kön, förälskar sig i.
 • Roos, Mathilda & Zahle, Wilhelmine – ”Två berättelser om kärlek.” Återutgivning av två noveller med lesbiskt tema (och i den ena viss transtematik) från 1800-talet: Roos ”Den första kärleken” (1884) och Zahles ”Också en kärlekshistoria” (1890).
 • Stéenhoff, Frida – ”Ett sällsamt öde.” 1911. Novell, återutgiven i ”Blott ett annat namn för ljus: tre texter”, 2007. Tragisk berättelse om en transperson, baserad på en nyhetsnotis.
 • Kerfstedt, Amanda – ”Reflexer.” 1901. Roman om en manlig transvestit.
 • Woolf, Virginia – ”Orlando.” 1928. Om Orlando som lever 200 år som man och 200 år som kvinna och möter en man som har varit med om samma förvandling.
andreas_bruce
Andreas Bruce (1808-1885)

Äldre självbiografier om trans och intersex

 • Barbin, Herculine (red. Foucault, Michel) – ”Herculine Barbin. Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth Century French Hermaphrodite.” 1980. Om Herculine Barbin (1838–1868).
 • Bruce, Andreas (red. Littberger Caisou-Rousseau, Inger) – ”Therese Andreas Bruce. En sällsam historia från 1800-talet.” 2013. Självbiografi skriven av Andreas Bruce (1808-1885).
 • Choisy, Abbé de – ”The Transvestite Memoirs of the Abbé de Choisy.” 2007, skriven på franska på 1700-talet.
 • Elbe, Lili – ”Fra Mand til Kvinde. Lili Elbes Bekendelser.” 1931. Dansk självbiografi.
 • Erauso, Catalina de – ”Lieutenant Nun. Memoir of a Basque Transvestite in the New World.” Red. Michele Stepto & Gabri Stepto. 1996. Catalina de Erauso (1592-1650) levde stora delar av sitt liv som man. Se även en biografi nedan.
 • Jorgensen, Christine – ”Christine Jorgensen. A Personal Autobiography.” 1967, återutgiven 2000.
 • Lasse-Maja (Lars Molin) – ”Den vidtberyktade äfventyraren Lasse Majas egentligen Lars Molins besynnerliga öden och lefnadshändelser.” 1833. Finns i många senare utgåvor, t.ex. ”Lasse-Majas besynnerliga öden: berättade av honom själv.” 2006.
 • N.O. Body – ”Aus eines Mannes Mädchenjahren.” 1907. Översatt till engelska 2009, under titeln ”Memoirs of a Man’s Maiden Years”.
Lili_Elbe_1926
Lili Elbe, 1882-1931

Biografier om historiska trans- och intersexpersoner

 • Kennedy, Pagan – ”The First Man-Made Man. The Story of Two Sex Changes, One Love Affair, and a Twentieth-Century Medical Revolution.” 2007. Om Michael Dillon (1915-1962) och Roberta Cowell (1918-2011).
 • Ottelid, Magnus – ”Skriftställaren. Att inte kunna vara sig själv.” 2020. Biografi över Arthur Magnusson.
 • Souhami, Diana – ”Gluck. 1895-1978. Her Biography.” 1989. Om den androgyna/icke-binära konstnären Gluck.
 • Wallin, Sanna – ”När jag letar efter Max.” 2007. Sanna Wallin berättar dels om sitt eget liv i nutid, dels om sin farbror Max och sitt sökande efter hur hans liv som transman tedde sig.
 • Velasco, Sherry – ”The Lieutenant Nun. Transgenderism, Lesbian Desire, and Catalina de Erauso.” 2001. Om Catalina de Erauso (1592-1650), som levde stora delar av sitt liv som man. Se även självbiografin ovan.
 • Wood Middlebrook, Diane – ”Suits Me. The Double Live of Billy Tipton.” 1999.
Bildresultat för lasse-maja
“Lasse-Maja”, 1785-1845

Faktaböcker om trans- och intersexhistoria

 • Bondestam, Maja – ”Tvåkönad. Studier i den svenska hermafroditens historia.” 2010.
 • Feinberg, Leslie – ”Transgender Warriors. Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman.” 1997.
 • Holmqvist, Sam – ”Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt.” 2017. Avhandling i litteraturvetenskap.
 • Mesch, Rachel – ”Before Trans. Three Gender Stories from Nineteenth-Century France.” 2020.
 • Skidmore, Emily – ”True Sex. The Lives of Trans Men at the Turn of the Twentieth Century.” 2017.
 • Stryker, Stryker – ”Transgender History.” 2008.
transformationer-1800-talets-svenska-translitteratur-genom-lasse-maja-cjl-almqvist-och-aurora-ljungstedt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *